რეზერვუარები და ავზები იატაკისა და მიწისქვეშა სამუშაოებისთვის

KANN სერიის V

KANN სერიის V ავზი მრავალფეროვანი მეთოდია სხვადასხვა სითხის შეგროვებისა და შენახვისათვის (მათ შორის, სხვადასხვა მინარევების შემცველი). შპს «კანნ ჯორჯია» ეწევა საკუთარი წარმოების სპირალურ პოლიეთილენის მილებისგან დამზადებული მაღალი ხარისხის კონტეინერების წარმოებას, რომლებიც გაუძლებს დატვირთვას და მზად არის იმუშაოს აგრესიულ საშუალებებთან (მჟავები, საწვავი). წარმოებული ავზების ზომებია 1-დან 200 მ 3-მდე.

ავზების კოსტრუქცია და მახასიათებლები ინდივიდუალურად შეირჩევა თითოეული ობიექტისთვის. მათი გამოყენება შესაძლებელია სხვადასხვა საექსპლუატაციო პირობებში.

გამოყენება: ქიმიური, კვების მრეწველობა, მედიცინა, მშენებლობა და ა.შ.

წარმოებაზე მიმდინარეობს მკაცრი კონტროლი: შენარჩუნებულია შედუღებული სახსრის ხარისხი, ტარდება ჰიდრავლიკური ტესტები. მუშაობის საშუალო ხანგრძლივობაა 50 წელი.

შენახვის რეზერვუარები

შენახვის რეზერვუარები გამოიყენება წარმოებაში, მსუბუქ და მძიმე ინდუსტრიაში, კომუნალურ სექტორში, სხვადასხვა ობიექტების მშენებლობაში, ჩამდინარე წყლების გამწმენდ სისტემებში, წყლის, სითხეების შესანახად, საყოფაცხოვრებო და საწარმოო ჩამდინარე წყლების შესანახად და ა.შ.

საკანალიზაციო რეზერვუარები

გამოიყენება საყოფაცხოვრებო, საწვიმო და სამრეწველო კანალიზაციისასთვის და შემდგომ ამოსატუმბად, ასენტიზატორული მანქანით , იმ შემთვევაში თუ რეზერვუარი აივსება.

სასმელი წყლის რეზერვუარები

სასმელი წყლის დიდხნიანი შენახვით, მისი ფერი, სუნი, გემო არ იცვლება. სასმელი ავზები დამატებით აღჭურვილია შემომავალი ჰაერის ფილტრაციის სისტემით, დალუქული ლუქებით, გადინების მოწყობილობით დასუფთავებისა და დეზინფექციისთვის.

მასალა ეკოლოგიურად სუფთაა ადამიანისა და გარემოსთვის. ავზები მდგრადია კოროზიისაგან , არ აქვს სუნი, ადვილად იწმინდება და შიგნით არ გროვდება ნალექი.

ცეცხლგამძლე რეზერვუარები

გამოიყენება სითხეების შესანახად ხანძრის ჩაქრობის მიზნით. ისინი ვერტიკალური ან ჰორიზონტალური ცილინდრული კონტეინერებია. ისინი დამონტაჟდება იქ, სადაც არ არის წყლის მიღება პირდაპირი წყალმომარაგების წყაროდან. კონსტრუქციას აქვს სანიაღვრე მილი სითხის დაუბრკოლებელი დრენაჟისთვის; ჩამონტაჟებული სადრენაჟო ჭა; მოსახერხებელი შემავსებელი მილი და შეწოვის მილი სპეციალური სარქველით; გადავსებული მილი.

რეზერვუარები ქიმიისთვის

გამოიყენება სხვადასხვა საშიში ნივთიერებების შენახვისა და ტრანსპორტირებისათვის

 • მჟავას ხსნარი,
 • ტუტეებისა და მარილების,
 • სპირტი და სპირტის შემცველი სითხეები,
 • ავთობპროდუქტების, ბენზინის, დიზელის საწვავის, ნავთის და ნავთობის ჩათვლით,
 • pH-ცვლებადი და სხვა

აღჭურვილია სხვადასხვა სენსორებით, უსაფრთხოების ელემენტებით და მართვის სისტემებით, რაც საშუალებას გაძლევთ გააკონტროლოთ არა მხოლოდ პროდუქციის უსაფრთხოება, არამედ მათი ხარისხი შენახვის დროს.

რეზერვუარები ნავთობპროდუქტებისთვის

გამოიყენება ნავთობპროდუქტების შენახვისა და ტრანსპორტირებისათვის.

უპირატესობები:

 • მდგრადია ქიმიკატების მიმართ;
 • შეკეთებადია
 • მდგრადია ტემპერატურის უკიდურესობის მიმართ, გაუძლოს -60-დან +60 ° С-მდე;
 • მსუბუქი წონა აქვს და ამცირებს ხარჯებს, რაც ტრანსპორტსა და მონტაჟს გაადვილებას
 • ეკოლოგიურად სუფთა და მთლიანად დალუქული
 • შესაძლებელია გამოყენება 10 წელზე მეტ ხანს, რემონტისა და შეკეთების გარეშე.

მჟავა რეზერვუარები

გამოიყენება არაორგანული მჟავების, მათ შორის: აზოტის, მარილმჟავას, ორთოფოსფორის მჟავებისა და სხვა მეტად საშიში ნივთიერებების შენახვისა და ტრანსპორტირებისათვის

უპირატესობები:

 • შესაძლებელია გამოყენოს სითხეებისთვის, მყარი და ნაყარი პროდუქტებისთვის;
 • ისინი კარგად ინარჩუნებენ ტემპერატურას თერმული იზოლაციის გარეშე, მდგრადია ულტრაიისფერი სხივების მიმართ;
 • რეზისტენტულია ტემპერატურის უკიდურესი და ქიმიური აგენტების მიმართ.
 • შესანიშნავი წყლის წინააღმდეგობა, მარტივი მოვლა და დამუშავება.