კატალოგი KANN სერიისULTRA

KANN ULTRA 5

მაცხოვრებლები: 4-5 ადამიანი.

მწარმოებლურობა: 1000 ლ დღე/ღამეში

გაბარიტები(სიგრхსიგхსიმ): 2500х1000х1600 მმ.

10000 GEL

KANN ULTRA 6

მაცხოვრებლები: 5-6 ადამიანი.

მწარმოებლურობა: 1200 ლ დღე/ღამეში

გაბარიტები(სიგრхსიგхსიმ): 3000х1000х1600 მმ.

12000 GEL

KANN ULTRA 8

მაცხოვრებლები: 6-8 ადამიანი.

მწარმოებლურობა: 1600 ლ დღე/ღამეში

გაბარიტები(სიგრхსიგхსიმ): 3500х1000х1600 მმ.

14000 GEL


KANN ULTRA 10

მაცხოვრებლები: 8-12 ადამიანი.

მწარმოებლურობა: 2000 ლ დღე/ღამეში

გაბარიტები(სიგრхსიგхსიმ): 4000х1000х1600 მმ.

16000 GEL

KANN ULTRA 15

მაცხოვრებლები: 13-15 ადამიანი.

მწარმოებლურობა: 3000 ლ დღე/ღამეში

გაბარიტები(სიგრхსიგхსიმ): 6000х1000х1600 მმ.

20000 GEL

KANN ULTRA 25

მაცხოვრებლები: 15-25 ადამიანი.

მწარმოებლურობა: 5000 ლ დღე/ღამეში

გაბარიტები(სიგრхსიგхსიმ): 6500х1200х1600 მმ.

22000 GEL