კატალოგი KANN სერიის ECO

KANN ЭКО 2

მაცხოვრებლები: 

1-2 ადამიანი.

მწარმოებლურობა:

 300 ლ დღე/ღამეში.

გაბარიტები(სიგრхსიგхსიმ): 1000х1000х1600 მმ.

3600 GEL


KANN ЭКО 3

მაცხოვრებლები: 

2-3 ადამიანი.

მწარმოებლურობა:

 400 ლ დღე/ღამეში.

გაბარიტები(სიგრхსიგхსიმ)): 1500х1000х1600 მმ.

4000 GEL


KANN ЭКО 4

მაცხოვრებლები: 

3-4 ადამიანი.

მწარმოებლურობა:

 600 ლ დღე/ღამეში.

გაბარიტები(სიგრхსიგхსიმ): 2000х1000х1600 მმ.

4600 GEL


KANN ЭКО 6

მაცხოვრებლები: 

4-6 ადამიანი.

მწარმოებლურობა::

900 ლ დღე/ღამეში.

გაბარიტები(სიგრхსიგхსიმ): 2500х1000х1600 მმ.

6000 GEL


KANN ЭКО 8

მაცხოვრებლები

 6-8 ადამიანი.

მწარმოებლურობა: 

1200 ლ დღე/ღამეში.

გაბარიტები(სიგრхსიგхსიმ): 3000х1000х1600 მმ.

8000 GEL


KANN ЭКО 10

მაცხოვრებლები: 

8-12 ადამიანი.

მწარმოებლურობა::

1600 ლ დღე/ღამეში.

გაბარიტები(სიგრхსიგхსიმ): 3500х1000х1600 მმ.

9000 GEL