რას წარმოადგენს ავტონომიური კანალიზაცია?

იმისათვის, რომ კერძო სახლი ვუზრუნველყოთ ავტონომიური საკანალიზაციო სისტემით სატუმბის გარეშე, დამონტაჟებულია ბიოლოგიური გამწმენდი სადგურები (სეპტიკური ავზი)

 თანამედროვე სეპტიკური ავზი საშუალებას გაძლევთ გაწმინდოთ კანალიზაცია უსუნო ტექნიკური გამჭვირვალე წყლის დონეზე (გაწმენდა 98% -მდე)
 ჩვენი კომპანია ავითარებს და აწარმოებს ULTRA, ECO და BIO სერიების KANN დასუფთავების სადგურებს ყველა ტიპის ნიადაგისთვის.

 გაწმენდილი ჩამდინარე წყლები (ტექნიკურიწყალი) ჩაედინება მიწაში. ნიადაგის ტიპიდან გამომდინარე, გამოიყენება სადრენაჟო სხვადასხვა მეთოდი. უხსნადი ნაგავი, დამუშავებული შლამის ნარჩენები, საკვების ნარჩენები ინახება სადგურში და ჩვეულებრივ ტუმბოს წელიწადში ერთხელ.