შემგროვებელი? სეპტიკი? თუ აერაციული ბიოლოგიური გამწმენდი სადგური?

ყველა ტიპის ავტონომიური საკანალიზაციო სისტემა შეიძლება დაიყოს 3 ტიპად: შემგროვებლები, სეპტიკები და აერაციის ბიოლოგიური გამწმენდი ნაგებობები.
შემგროვებლები არ არის ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობები, ისინი ჩამდინარე წყლების შეგროვებისა და შენახვის ავზებია და მათი ამოტუმბვისთვის საჭიროა პერიოდული ასენტიზატორული მანქანის გამოძახება.

სეპტიკები და ბიოლოგიური გამწმენდი სადგურები ასუფთავებენ ჩამდინარე წყლებს. მათი მუშაობა ემყარება «ბიოლოგიური გამწმენდის» პროცესს, რომელიც მოიცავს მიკროორგანიზმების შესაძლებლობას გაანადგურონ ჩამდინარე წყლებში არსებული ორგანული ნივთიერებები. ბაქტერიები, რომლებიც ასუფთავებენ პროცესს, შეიძლება დაიყოს «აერობულებად» — ის, ვისაც ჟანგბადი სჭირდება და «ანაერობული» — რომლებიც იღებენ ენერგიას ჟანგბადის არარსებობის გამო და სხვადასხვა ბაქტერიები მინერალიზაციას უკეთებენ მათ ორგანულ ნაერთებს.

აერობულები

ცხოვრობენ:

1. ჟანგბადით კარგად გაჯერებულ წყალში

2. ნიადაგში

ანაერობულები

ცხოვრობენ:

1. ჟანგბადით ცუდად გაჯერებულ წყალში

2. ნიადაგში

მნიშნელოვანია! ბაქტერიები, რომლებიც იქმნებიან სეპტიკში და ბიოლოგიურ გამწმენდ სადგურებში ბუნებვრივი გზით.
ჩამდინარე წყლები შედგება მრავალი მინარევისაგან, ამიტომ მათი მაღალი ხარისხის გასაწმენდად საჭიროა ორივე ტიპის ბაქტერიების მიერ გაწმენდის გავლა.