ცხიმდამჭერები განკუთვნილია არა ემულსირებული ზეთებისა და ცხიმებისათვის, ჩამდინარე წყლებისგან შეჩერებული მყარი ნივთიერებების,რასაც მოჰყვება გამწმენდი ნაგებობები სხვადასხვა კვების ობიექტებიდან (კაფეები, რესტორნები, ბარები, სასადილოები), კვებისა და ხორცის გადამამუშავებელი მრეწველობის გასუფთავებისთვის.

ჩვენ ვაწარმოებთ ჰორიზონტალური და ვერტიკალური დიზაინის სახმელეთო და მიწისქვეშა ცხიმდამჭერებს